ReadyPlanet.com
dot
dot
Ontotour Licence 12 / 1192
dot
bulletใบอนุญาตนำเที่ยวของเรา
bulletMy Profile
bulletวิธีการชำระเงิน
dot
ทัวร์ต่างประเทศ By VinitoTravel.Com
dot
bulletทัวร์เวียดนาม VN004_VJ
bulletทัวร์เวียดนาม VN006_VJ
bulletทัวร์เวียดนาม VN02_DD
bulletทัวร์เวียดนาม VN03_DD
bulletทัวร์เวียดนาม VN03_FD
bulletทัวร์เวียดนาม VN04_SL
bulletทัวร์เวียดนาม VN05_SL
bulletทัวร์เวียดนาม VN06_FD
bulletทัวร์เวียดนาม VN061_FD
bulletทัวร์เวียดนาม VN07_SL
bulletทัวร์เวียดนาม VN07_FD
bulletทัวร์เวียดนาม VN08_PG
bulletทัวร์เวียดนาม VN08_FD
bulletทัวร์เวียดนาม VN081_FD
bulletทัวร์เวียดนาม VN09_PG
bulletทัวร์พม่า MMR01_SL
bulletทัวร์พม่า JT-MMR02_SL
bulletทัวร์พม่า MMR001_DD
bulletทัวร์พม่า MMR002_SL
bulletทัวร์พม่า MMR012_DD
bulletทัวร์พม่า MMR02_SL
bulletทัวร์พม่า MMR021_PG
bulletทัวร์พม่า MMR03_PG
bulletทัวร์พม่า MMR031_FD
bulletทัวร์พม่า MMR04_SL
bulletทัวร์พม่า MMR04_DD
bulletทัวร์พม่า MMR05_PG
bulletทัวร์พม่า MMR05_FD
bulletทัวร์พม่า MMR051_PG
bulletทัวร์พม่า MMR051_FD
bulletทัวร์พม่า MMR052_FD
bulletทัวร์พม่า MMR061_FD
bulletทัวร์พม่า MMR071_FD
bulletทัวร์พม่า MMR08_FD
bulletทัวร์พม่า MMR09_FD
dot
โปรแกรมช่วง ก.พ.- พ.ค.
dot
bulletแพคเกจทัวร์ .. เกาะกูด 3D2N
bulletน้ำตกทีลอซู จ.ตาก 2D1N
bulletเชี่ยวหลาน+ดำน้ำชุมพร 3D2N
bulletเชี่ยวหลาน+ดำน้ำชุมพร 2D1N
dot
โปรแกรมช่วง มิ.ย. - ต.ค.
dot
bulletทีลอซู .. ทริปเดินเท้า 3D2N
bulletแพคเกจทัวร์ล่องแก่งลำน้ำเข็ก
bulletเขาค้อ-ทับเบิก-ล่องแก่งลำน้ำเข็ก
bulletเพื่อนบ้านของเรา
dot
ทัวร์ต่างประเทศ
dot
bulletทัวร์สิงคโปร์
bulletทัวร์อเมริกา


กำแพงเพชร article

                                                      

คำขวัญ  
   " 
กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น้ำมันลานกระบือ " 

ข้อมูลทั่วไป
  
กำแพงเพชร เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีอายุไม่น้อยกว่า 700 ปี ตัวเมืองตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของ แม่น้ำปิง เคยเป็นเมืองลูกหลวง และเมืองหน้าด่านมาก่อน ดังปรากฏซากกำแพงเมืองเก่า และซากของป้อมปราการ และจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์บ่งบอกว่า ก่อนมีเมือง กำแพงเพชร บริเวณนี้เคยมีเมืองเก่ามาก่อนถึงสองเมือง คือ เมืองชากังราว ตั้งอยู่ฝั่งซ้ายของ แม่น้ำปิง และเมืองนครชุมตั้งอยู่ฝั่งขวาของแม่น้ำ ลักษณะพื้นที่โดยทั่วไปของ กำแพงเพชร เป็นที่ราบกว้างขวาง ด้านทิศตะวันตกเป็นป่าเขาทอดยาวมายังทิศใต้ ทรัพยากรธรรมชาติ ที่สำคัญได้แก่ ป่าไม้ ฟลูออไรท์ หินอ่อน และน้ำมันปิโตรเลียม กำแพงเพชร มีพื้นที่ประมาณ 8,607 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ และ 2 กิ่งอำเภอ คือ อ.เมือง กำแพงเพชร อ.คลองขลุง อ.ไทรงาม อ.ขาณุวรลักษบุรี อ.พรานกระต่าย อ.ลานกระบือ อ.คลองลาน อ.ทรายทองพัฒนา อ.ปางศิลาทอง กิ่งอำเภอบึงสามัคคี และกิ่งอำเภอโกสัมพีนคร 


อาณาเขต
ทิศเหนือ  ติดต่อกับจังหวัดตากและสุโขทัย 
ทิศใต้  ติดต่อกับจังหวัดนครสวรรค์ 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับจังหวัดพิจิตรและพิษณุโลก 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับจังหวัดตาก
  

ระยะทางจากตัวจังหวัดไปยังสถานที่ต่าง ๆ

- อำเภอพรานกระต่าย 25 กิโลเมตร
- อำเภอไทรงาม 43 กิโลเมตร
- อำเภอคลองลาน 50 กิโลเมตร
- อำเภอคลองขลุง 43 กิโลเมตร
- อำเภอลานกระบือ 55 กิโลเมตร
- อำเภอขาณุวรลักษบุรี 79 กิโลเมตร
- กิ่งอำเภอทรายทองพัฒนา 53 กิโลเมตร
- กิ่งอำเภอปางศิลาทอง 70 กิโลเมตร
- กิ่งอำเภอบึงสามัคคี 90 กิโลเมตร
 

กำแพงเพชร, จังหวัดกำแพงเพชร
                                                                                                                            ภาพโดย  :  www.mistertour.com

 

การเดินทาง

  ทางรถยนต์
    จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 32 ผ่านจังหวัดอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี นครสวรรค์ เข้าสู่ทาง หลวงหมายเลข 1 ถึง จังหวัดกำแพงเพชร รวมระยะทาง 358 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง

  ทางรถโดยสารประจำทาง
     บริษัทขนส่ง จำกัด เปิดบริการเดินรถกรุงเทพฯ - กำแพงเพชร ทุกวัน รายละเอียดติดต่อสอบถามได้ที่สถานี ขนส่งสายเหนือ ถนนกำแพงเพชร 2 โทร. 936-3660, 936-3666

 

เทศกาลงานประเพณี

   1. งานนบพระ-เล่นเพลง นบพระ หมายถึง การไหว้พระ เล่นเพลง หมายถึง การละเล่นร้องรำสนุกสนาน งานนี้จัดขึ้นในวันมาฆบูชา หรือวันเพ็ญเดือนสาม(กุมภาพันธ์) เพื่อเป็นการฟื้นฟู ประเพณีดั้งเดิมของเมือง กำแพงเพชร ที่เคยรุ่งเรืองมาในอดีต ตามหลักฐานในศิลาจารึก เมืองพระชุมหรือเมืองนครชุม ได้มีการกล่าวถึงขบวนแห่ที่จัดขึ้นเพื่อไปนบพระในแผ่นดินพระเจ้าลิไทย เมื่อครั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี ลักษณะการจัดงาน ในปัจจุบันจะมีการตกแต่งริ้วขบวนอย่างสวยงาม ผู้ร่วมขบวนแต่งกายแบบโบราณ แล้วเคลื่อนขบวนข้ามแม่น้ำปิงไปนมัสการพระบรมธาตุที่วัดเจดียารามที่ฝั่งนครชุม มีการแสดงแสงเสียงและมหรสพ ศิลปวัฒนธรรมไทย รวมทั้งการออกร้านจำหน่ายสินค้า
   2. งานสารทไทย กล้วยไข่เมืองกำแพง จัดขึ้นบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด เป็นการเฉลิมฉลองวันสารทไทยซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ และแรม 1 ค่ำ ของเดือนกันยายน และเพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของผลไม้เมือง กำแพงเพชร คือ กล้วยไข่ ที่มีผลใหญ่ ผิวสวย รสหวาน ชื่นใจ ในงานมีขบวนแห่รถประดับด้วยกล้วยไข่ การประกวดและจำหน่ายกล้วยไข่ การแข่งขันกวนกระยาสารท งานนิทรรศการทางเกษตร การออกร้านจำหน่ายสินค้า และมหรสพต่าง ๆ

 

สถานที่น่าสนใจ

   1. อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ครอบคลุมพื้นที่โบราณสถานทั้งสองฝั่งของแม่น้ำปิง ทางเข้าอยู่นอกเมือง กำแพงเพชร ไปประมาณ 5 กิโลเมตร ตามถนนสาย กำแพงเพชร - พรานกระต่าย แล้วเลี้ยวซ้ายตรงกิโลเมตรที่ 360
     1.1 โบราณสถานทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำ ประกอบด้วยกลุ่มโบราณสถานขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่เป็นศาสนสถาน ซึ่งมีศิลปะการก่อสร้างทั้งแบบสุโขทัย และอยุธยา เทคโนโลยีการก่อสร้างมักใช้เสาศิลาแลงต้นใหญ่เป็นเสาค้ำอาคาร ได้แก่ วัดพระแก้ว วัดพระธาตุ สระมน ศาลพระอิศวร วัดพระนอน วัดพระสี่อิริยาบถ วัดสิงห์ วัดช้างรอบ
     1.2 เมืองนครชุม เป็นเมืองโบราณอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิง กำแพงเมือง เป็นมูลดินสูง 2-3 เมตร รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ยาวไปตามแม่น้ำปิง จากตะวันออกไปตะวันตก เป็นบริเวณที่พบพระเครื่องลือชื่อของเมือง กำแพงเพชร เช่น พระซุ้มกอ ลีลาเม็ดขนุน ทุ่งเศรษฐี หรือกำแพงเขย่ง เป็นต้น โบราณสถานภายในเมืองส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยอิฐและมีขนาดเล็ก ประกอบด้วย กำแพงป้อมทุ่งเศรษฐี วัดพระบรมธาตุ นอกจากนี้ยังมีโบราณสถานในเขตนครชุมอีกหลายแห่ง เช่น วัดซุ้มกอ วัดเจดีย์กลางทุ่ง และวัดหนองพิกุล 
   2. อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองลาน มีเนื้อที่ 187,500 ไร่ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 58 กิโลเมตร จากถนนพหลโยธิน กม. 346 ที่บ้านคลองแม่ลาย (ห่างจากตัวเมืองราว 10 กิโลเมตร) เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 1117 ไปอีก 36 กิโลเมตร มีทางแยกเข้าที่ทำการอุทยานอีก 6 กิโลเมตร หรือจะแยกจากพหลโยธินมาตามทางหมายเลข 1072 ที่ผ่านอำเภอลาดยาวก็ได้ ระยะทาง 106 กิโลเมตร น้ำตกคลองลานเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ ไหลลงมาจากหน้าผาสูง 95 เมตร ด้านล่างมีแอ่งน้ำ น้ำตกคลองน้ำไหล หรือน้ำตกปางควาย จากทางหลวงหมายเลข 1117 ตรงหลักกิโลเมตรที่ 35-36 จะมีป้ายบอกทางเข้าอีก 10 กิโลเมตร มีน้ำไหลลดหลั่นลงมาถึง 9 ชั้น ตลอดปี แก่งเกาะร้อย เป็นแนวโขดหินกลางธารน้ำไหล มองดูคล้ายมีเกาะเล็กเกาะน้อย จากทางหลวงหมายเลข 1117 บริเวณสามแยกโป่งน้ำร้อนจะมีทางลาดยางแยกเข้าไปเป็นระยะทาง 15 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวที่ประสงค์จะพักค้างแรมในเขตอุทยาน ติดต่อส่วนอุทยานแห่งชาติกรมป่าไม้ หรือที่อุทยานแห่งชาติ คลองลาน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180 ฤดูที่เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวคือระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม
   3. อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ เดินทางไปตามทางหมายเลข 1117 สายคลองลาน-อุ้มผางจะพบทางแยกไปที่ทำการอุทยานฯ อีก 19 กิโลเมตร สถานที่น่าสนใจภายในอุทยานฯ ประกอบด้วย แก่งผานางคอย เป็นแก่งหินในลำห้วยคลองขลุง ที่ไหลลดหลั่นจน กลายเป็นน้ำตก 4 ชั้น ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ 800 เมตร มีทางเดินศึกษาธรรมชาติจัดไว้ บ่อน้ำอุ่นธรรมชาติ อุณหภูมิประมาณ 50 องศาเซลเซียส อยู่ห่างจากที่ทำการ 1.5 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีจุดชมวิว ตลอดเส้นทางสาย คลองลาน-อุ้มผาง มีจุดชมวิวหลายแห่ง อาทิ กิโลเมตรที่ 81, 87, 92, 102 และ 115 โดยเฉพาะกิโลเมตรที่ 102 มีน้ำตกริมทางที่สวยงาม มียอดเขาโมโกจู 1,950 เมตรจากระดับน้ำทะเล เป็นจุดสูงสุดของอุทยานฯ น้ำตกที่น่าสนใจในอุทยานฯ ได้แก่ น้ำตกแม่กระสา มี 9 ชั้น สูง ประมาณ 900 เมตร ห่างจากที่ทำการ 18 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินเท้า ราว 9 ชั่วโมง น้ำตกแม่เรวา มี 5 ชั้น ชั้นที่สูงที่สุดประมาณ 100 เมตร ห่างจากที่ทำการ 21 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินเท้าประมาณ 11 ชั่วโมง และ น้ำตกแม่กี- แม่วงก์ มีความสูงประมาณ 200 เมตร มีถึง 9 ชั้น น้ำไหลเกือบตลอดปี ใช้เวลาเดินเท้า 10 ชั่วโมงบริเวณที่ทำการอุทยานฯ มีบ้านพักพร้อมเครื่องนอนสำหรับบริการ นักท่องเที่ยว6 หลัง รองรับนักท่องเที่ยวได้รวม 50 คน แต่ต้อง เตรียมอาหารมาเอง สำรองที่พักล่วงหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ถนนคลองลาน-อุ้มผาง กิโลเมตร 65 อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180 หรือที่กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ โทร. 5797223, 5795734

 

สินค้าของที่ระลึก

    ส่วนมากนั้นเป็นของกินโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากพืชไร่ พืชสวน อาทิ กล้วยไข่ กระยาสารท เผือกฉาบ มันฉาบ


ขอขอบคุณที่มา
www.tourmuangthai.com

 


                                                                                           ภาพโดย :  www.tat.or.thชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดLink อื่นๆ

เชียงราย article
เชียงใหม่ article
ตาก article
นครสวรรค์ article
ระยอง article
กาญจนบุรี article
ตารางการแข่งขันฟุตบอลโลก 2006 article
เกมส์ก้านกล้วย article
เกมส์แต่งตัว articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
ออนทูทัวร์

ทัวร์อเมริกา ทัวร์สิงคโปร์ [ที่พักติดหาดปากน้ำหลังสวน : 99bayresort]

ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH