ReadyPlanet.com
dot
dot
Ontotour Licence 12 / 1192
dot
bulletใบอนุญาตนำเที่ยวของเรา
bulletMy Profile
bulletวิธีการชำระเงิน
อ่าวน้อยรีสอร์ท
I-Lay
สวนย่า รีสอร์ท
dot
โปรแกรมช่วง ก.พ.- พ.ค.
dot
bulletแพคเกจทัวร์ .. เกาะกูด 3D2N
bulletน้ำตกทีลอซู จ.ตาก 2D1N
bulletเชี่ยวหลาน+ดำน้ำชุมพร 3D2N
bulletเชี่ยวหลาน+ดำน้ำชุมพร 2D1N
dot
โปรแกรมช่วง มิ.ย. - ต.ค.
dot
bulletทีลอซู .. ทริปเดินเท้า 3D2N
bulletแพคเกจทัวร์ล่องแก่งลำน้ำเข็ก
bulletเขาค้อ-ทับเบิก-ล่องแก่งลำน้ำเข็ก
bulletเพื่อนบ้านของเรา
dot
ทัวร์ต่างประเทศ
dot
bulletทัวร์สิงคโปร์
bulletทัวร์อเมริกา


Chumphon02 : ทริป 2 วัน 1 คืน ดำน้ำหมู่เกาะชุมพร 2 วัน 6 เกาะ ท่านละ 2,990 บาท

 

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันแรก    พร้อมเดินทางจากเมืองหลวง ... สู่ ... ประตูภาคใต้ ... จังหวัดชุมพร

23.30 น.  ออกเดินทางจากปั๊ม ปตท. ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

วันที่สอง  สัมผัสป่าชายเลน และโลกใต้ทะเลชุมพร ซึ่งยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่มาก

06.00 น.  เดินทางถึง  อช.หมู่เกาะชุมพร  แวะสักการะเสด็จในกรมหลวงชุมพรฯ  สัมผัสวิวหาดทรายรี
                ยามเช้า  และเดินทางไปสัมผัสป่าชายเลนยามเช้าที่  อช.หมู่เกาะชุมพรกัน
08.00 น. 
ร่วมรับประทานอาหารเช้า , มื้อที่ 1
09.00 น. 
ออกเดินทางสู่โลกทะเลชุมพร  ซึ่งจุดนี้มีชื่อเสียงในเรื่องของ " ดอกไม้ทะเล " เรียกได้ว่า
                เป็นจุดที่มีดงดอกไม้ทะเลอันหนาแน่น สมบูรณ์ ระดับต้นๆ ของท้องทะเลไทย วันนี้เราจะออก
                ไปดำน้ำกัน 4 เกาะ คือ เกาะลังกาจิว เกาะหลักแรด เกาะมัตตรา เกาะละวะ
12.30 น.  รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ หรือบนเกาะมัตตรา
, มื้อที่ 2
13.30 น. 
ดำน้ำกันต่อ
16.30 น. 
เดินทางกลับถึง อช.หมู่เกาะชุมพร
17.00 น. 
เดินทางสู่ อ.หลังสวน
18.30 น. 
เดินทางถึงที่พัก เป็นห้องพักปรับอากาศ พัก 2 ท่าน / ห้อง
20.00 น. 
ร่วมรับประทานอาหารอาหารค่ำ , มื้อที่ 3
22.00 น.  พักผ่อนกันตามอัธยาศัย นอนหลับฝันดี ...

วันที่สาม  ดำน้ำชมปะการังกันต่อ ที่เกาะง่ามน้อย & เกาะง่ามใหญ่

08.00 น.  ร่วมรับประทานอาหารอาหารเช้า , มื้อที่ 4
09.00 น. 
ออกเดินทางสู่โลกทะเลชุมพรกันต่อ  วันนี้เราจะออกไปดำน้ำกัน 2 เกาะ คือ
                เกาะง่ามใหญ่ & เกาะง่ามน้อย
12.30 น. 
รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ , มื้อที่ 5
13.30 น.  ดำน้ำกันต่อ
16.30 น.  เดินทางกลับถึง อช.หมู่เกาะชุมพร
17.00 น.  เตรียมตัวเดินทางกลับกันนะครับ
18.00 น. 
แวะซื้อของฝาก และรับประทานอาหารตามอัธยาศัยที่ร้านคุณสาหร่าย
23.00 น.  ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ... ขอบคุณมากครับ


อัตราค่าบริการ        

จำนวนผู้เดินทาง

ราคาแพคเกจ / ท่าน 

9 2,990
8 3,350
7 3,590

อัตรานี้รวม  
   + ค่ารถตู้ D4D 9 ที่นั่ง ... กว้างขวาง นั่งสบาย   
   + ค่าห้องพักปรับอากาศ 1 คืน ( พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 500 บาท )
   + ค่าอาหารตามที่รายการระบุ  ( 5 มื้อ )
   + ค่าดำน้ำตื้น พร้อมชูชีพ และอุปกรณ์ดำน้ำ                     
   + ค่าสตาฟท์นำทาง และไกด์ท้องถิ่น บริการท่านตลอดการเดินทาง   
   + ค่าประกันการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุ 500,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม            
   - ค่าอาหาร - เครื่องดื่มนอกเหนือจากมื้ออาหารที่ระบุ 

      
  
ทัวร์วงกลมชุมพร ระนอง พะโต๊ะ สุราษฎร์

หมู่เกาะชุมพร & ล่องแพพะโต๊ะ & กุ้ยหลินเมืองไทย " สัมผัสธรรมชาติ 2 วัน 2 บรรยากาศ " article
Chumphon01 : ทริป 2 วัน 1 คืน ดำน้ำหมู่เกาะชุมพร & ล่องแพ PVC พะโต๊ะ ท่านละ 2,990 บาท
Chumphon03 : ทริป 2 วัน 1 คืน ดำน้ำหมู่เกาะชุมพร & กุ้ยหลินเมืองไทย ท่านละ 2,990 บาท
Chumphon04 : ทริป 3 วัน 2 คืน ดำน้ำหมู่เกาะชุมพร & ล่องแพ PVC & ค้างคืนป่าพะโต๊ะ 1 คืน ท่านละ 3,900 บาท
Chumphon05 : ทริป 3 วัน 2 คืน ดำน้ำหมู่เกาะชุมพร 2 วัน & ล่องแพ PVC พะโต๊ะ ท่านละ 4,400 บาท
Chumphon06 : ทริป 3 วัน 2 คืน ดำน้ำหมู่เกาะชุมพร & กุ้ยหลินเมืองไทย ( เขื่อนเชี่ยวหลาน ) ท่านละ 3,900 บาท
แผนที่จากกรุงเทพ .. สู่ .. อ.หลังสวน จ.ชุมพรCopyright © 2010 All Rights Reserved.
ออนทูทัวร์

ทัวร์อเมริกา ทัวร์สิงคโปร์ [ที่พักติดหาดปากน้ำหลังสวน : 99bayresort] [Facebook ออนทูทัวร์]

ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH