ReadyPlanet.com
dot dot
dot
VinitoTravel Licence 11 / 09847
dot
bulletใบอนุญาตนำเที่ยวของเรา
bulletMy Profile
bulletบอร์ดทีลอซู
dot
ทัวร์ต่างประเทศ By VinitoTravel.Com
dot
bulletทัวร์ญี่ปุ่น
bulletทัวร์ญี่ปุ่น 2562
bulletทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก
bulletทัวร์ฮอกไกโด 2562
bulletทัวร์โตเกียว 2562
bulletทัวร์โอซาก้า 2562
bulletทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด
bulletทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว
bulletทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า
bulletทัวร์ญี่ปุ่น 2562 ราคาถูก
bulletทัวร์เวียดนาม
bulletทัวร์เวียดนาม 2562
bulletทัวร์เวียดนาม ราคาถูก
bulletทัวร์เวียดนาม บานาฮิลล์
bulletทัวร์เวียดนาม ซาปา
bulletทัวร์เวียดนาม ดาลัด
bulletทัวร์เวียดนาม ญาตราง
bulletทัวร์เวียดนาม เกาะฟู้โกว๊ก
bulletทัวร์เวียดนาม พักบานาฮิลล์
bulletทัวร์เวียดนาม 2562 ราคาถูก
bulletทัวร์พม่า
bulletทัวร์พม่า 2562
bulletทัวร์พม่า ราคาถูก
bulletทัวร์พม่า พระธาตุอินทร์แขวน
bulletทัวร์พม่า ชเวดากอง
bulletทัวร์พม่า ย่างกุ้ง
bulletทัวร์พม่า เทพทันใจ
bulletทัวร์พม่า มัณฑะเลย์
bulletทัวร์พม่า พุกาม
bulletทัวร์พม่า 2562 ราคาถูก
bulletทัวร์ไต้หวัน
bulletทัวร์ไต้หวัน 2562
bulletทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก
bulletทัวร์ไต้หวัน ไทเป
bulletทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน
bulletทัวร์ไต้หวัน ซีเหมินติง
bulletทัวร์ไต้หวัน จิ่วเฟิ่น
bulletทัวร์ไต้หวัน ทาโระโกะ
bulletทัวร์ไต้หวัน เกาสง
bulletทัวร์ไต้หวัน 2562 ราคาถูก
dot
โปรแกรมช่วง ก.พ.- พ.ค.
dot
bulletแพคเกจทัวร์ .. เกาะกูด 3D2N
bulletน้ำตกทีลอซู จ.ตาก 2D1N
bulletเชี่ยวหลาน+ดำน้ำชุมพร 3D2N
bulletเชี่ยวหลาน+ดำน้ำชุมพร 2D1N
dot
โปรแกรมช่วง มิ.ย. - ต.ค.
dot
bulletทีลอซู .. ทริปเดินเท้า 3D2N
bulletแพคเกจทัวร์ล่องแก่งลำน้ำเข็ก
bulletเขาค้อ-ทับเบิก-ล่องแก่งลำน้ำเข็ก
bulletเพื่อนบ้านของเรา
dot
ทัวร์ต่างประเทศ
dot
bulletทัวร์สิงคโปร์


งานบวชนาคช้างเดือน 6 บ้านตากลาง ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ article

ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว


                                                          ภาพโดย  :  www.traveleradvisor.net

รายละเอียดแหล่งท่องเที่ยว

    ชุมชนชาวกูยเลี้ยง ช้าง และ หมู่บ้านช้าง บ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณี ที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นทั้งในด้านภาษาพูด ความเป็นอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับ ช้าง ภูมิปัญญาชาวบ้าน ยึดถือการเคารพ ช้าง ว่าเท่ากับการเคารพศาลปะกำและการเคารพศาลปะกำก็เท่ากับเคารพบรรพบุรุษ คนและ ช้าง เปรียบเสมือนสมาชิกในครอบครัวที่มีความผูกพันธ์กันอย่างแนบสนิทตามฐานะอายุของ ช้าง และคน ถ้า ช้าง มีอายุมากก็เปรียบ ช้าง เสมือน พ่อ-แม่-ปู-ย่า-ตา-ยาย ถ้า ช้าง มีอายุน้อยก็เปรียบ ช้าง เสมือนลูก-หลาน ตามธรรมเนียมชาวกูยเลี้ยง ช้าง จะไม่รับประทานเนื้อ ช้าง โดยเด็ดขาด เพราะ ช้าง คือสัตว์คู่บ้านคู่เมือง คู่พระพุทธศาสนา มีคุณค่าต่อชาวโลกด้านวัฒนธรรมประเพณีมาทุกยุคทุกสมัย

    ในวันขึ้น 13, 14 และ 15 ค่ำเดือน 6 (ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม) ของทุกปี บุตรหลานชายอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ที่มีจิตศรัทธาจะเข้าบรรพชาอุปสมบทในวันดังกล่าว พร้อม ๆ กันครั้งเดียว ทุกครัวเรือนในเขตรัศมีวัดจะร่วมกันเป็นเจ้าภาพโดยไม่จำเพาะเจาะจงว่าเป็นบุตรหลานของใคร ผู้ใดมี ช้าง ก็ให้นำมาร่วมขบวนแห่ ชาวกูยนิยมให้บุตรหลานบรรพชาอุปสมบทในวันเพ็ญเดือน 6 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรง ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพาน และเชื่อถือว่าหากได้ นั่งช้าง แห่นาคด้วยแล้วจะได้อานิสงส์มหาศาล โดยจะแห่นาคไปที่วังทะลุ และทำการบรรพชาอุปสมบท ณ จุดนั้น ซึ่งเป็นวังน้ำวนที่เกิดจากการไหลมาบรรจบกันของแม่น้ำสองสาย คือ แม่น้ำชีและแม่น้ำมูล ทำให้เกิดดินดอน หรือเนินดินขึ้นตรงกลาง มีแม่น้ำล้อมรอบ ชาวบ้านเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "สิมน้ำ" และเนื่องจากเป็นบริเวณที่จัดอุปสมบทหมู่ จึงเรียกกันในอีกชื่อหนึ่งว่า "ดอนบวช" ทั้งนี้ เป็นผลจากความเชื่อว่าผู้ใดได้บูชาด้วยการปฏิบัติตามผู้นั้นชื่อว่า ได้เห็นพระพุทธเจ้า ซึ่งตามพุทธประวัติ ตอนเป็นเจ้าชายสิทธัตถะก่อนอุปสมบท พระองค์ได้ทรงม้ากัณฑกะโดยมีนายฉันนะตามเสด็จไปสู่แม่น้ำอโนมา ทรงปลงผมและผนวช ณ ที่ริมแม่น้ำอโนมา

    ในปัจจุบัน ชาวกูย จะตั้งขบวน ช้าง แห่ไปยัง 'วังทะลุ' และควาญ ช้าง จะนำ ช้าง ลงอาบน้ำให้ร่างกายสะอาด เพื่อเตรียมเข้าพิธีบวช ช้าง ซึ่งจะทำก่อนบวชนาคที่วัด พิธีบวชช้างจะกระทำที่ศาลปะกำ สถานศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านนับถือ โดยมีหมอเฒ่าหรือปะกำหลวงเป็นผู้ประกอบพิธีบวชให้ ช้าง จากนั้นขบวน ช้าง และชาวกูยจะแห่นาคไปยังพัทธสีมา เพื่อบรรพชาอุปสมบทนาคให้เป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาต่อไป

สินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ (OTOP)
    1. ผ้าไหมพื้นเมือง บ้านเขวาสินรินทร์ ชาวเขวาสินรินทร์ เป็นคนไทยเชื้อสายเขมรสูง สืบทอดการทอผ้าไหมลวดลายโบราณมาแต่อดีต ผ้าไหมที่นี่มีลวดลายสีสันงดงามเฉพาะตัว ในเมืองไทยมีการทอแบบนี้คือที่นี่เพียงแห่งเดียว สมัยก่อนถือเป็นเครื่องนุ่งสำหรับชนชั้นสูงในราชสำนักเขมรเท่านั้น ผ้าไหมของบ้านเขวาสินรินทร์ เมื่อถูกนำไปเผยแพร่ในถิ่นอื่นมักถูกเรียกว่าผ้าไหมสุรินทร์
    2. ลูกประเกือม เป็นภาษาพื้นถิ่น หมายถึง 'ลูกประคำ' เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเครื่องเงินด้วยความปราณีต สวยงาม มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ ผลิตมากแถบบ้านโชค ตำบลเขวาสินรินทร์
 
การเดินทาง

    ใช้เส้นทางหมายเลข 214 (สุรินทร์-ท่าตูม) ถึงกิโลเมตรที่ 42 เลี้ยวซ้ายสู่บ้านตากลางอีก 22 กิโลเมตร ห่างจากตัวเมืองประมาณ ประมาณ 60 กิโลเมตร

ข้อมูลการติดต่อ
    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงาน ททท. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 โทรศัพท์ 0 4421 3666 และ ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว (Call Center) 1147
 
ข้อแนะนำ

    ประเพณีบวชช้าง จัดขึ้นในวันวิสาขบูชาของทุกปี ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม

ขอขอบคุณที่มาhttp://www.traveleradvisor.net

 
เพื่อเธอ ... สิ่งแวดล้อม

Click !! อ่านสักนิด ... มุมนี้ อาจได้ทำดี ... เพื่อสังคม article
น้ำตกคลองลาน อุทยานแห่งชาติคลองลาน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร article
น้ำพุร้อนโป่งเดือด อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ article
ถ้ำแก้วโกมล อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน article
ล่องแก่งทีลอเร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก article
โมโกจู ยอดเขาโมโกจู เทือกเขาโมโกจู article
ทุ่งแสลงหลวง ทุ่งหญ้าสะวันนา article
ทับเบิก ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า article
พระ-เณร ขี่ม้าบิณฑบาต อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย article
ฟอสซิลไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ article
อุทยานกล้วยไม้ป่าช้างกระ อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น article
ปราสาทเมืองต่ำ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ article
ผามออีแดง อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร อ.กันทรลักษณ์ ศรีสะเกษ article
สวนหินผางาม กิ่งอำเภอหนองหิน จังหวัดเลย article
พระที่นั่งวิมานเมฆ เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร article
พระบาทมงคล 108 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร article
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ป่าสักชลสิทธิ์ article
พระราชวังสนามจันทร์ สนามจันทร์ article
เขาตาม่องล่าย อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ article
บึงฉวาก จังหวัดสุพรรณบุรี article
หุบป่าตาด ป่าตาด จังหวัดอุทัยธานี article
หมู่บ้านดอกไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ คลอง 15 จังหวัดนครนายก article
ประเพณีตักบาตรดอกไม้ ตักบาตรดอกไม้ อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี article
โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธิ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี article
ล่องเรือดูปลาโลมา ปากอ่าวบางปะกง บางปะกง ฉะเชิงเทรา article
วังโบราณ เกาะสีชัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี article
โรยตัวที่น้ำตกธารรัตนา อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดปราจีนบุรี article
อุทยานแห่งชาติทะเลบัน ทะเลบัน article
อุทยานนกน้ำคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา article
ทะเลใน หมู่เกาะอ่างทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี article
คลองสองน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ article
พายเรือถ้ำเลเขากอบ ถ้ำเลเขากอบ จังหวัดตรัง article
ถ้ำพุงช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา article
อุโมงค์ปิยะมิตร อำเภอเบตง จังหวัดยะลา article
ประเพณีแข่งเรือขึ้นโขนชิงธง อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร article
ทริป อ.หลังสวน จ.ชุมพร articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
ออนทูทัวร์

ทัวร์สิงคโปร์ [ที่พักติดหาดปากน้ำหลังสวน : 99bayresort]

ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH