ReadyPlanet.com
dot dot
dot
VinitoTravel Licence 11 / 09847
dot
bulletใบอนุญาตนำเที่ยวของเรา
bulletMy Profile
bulletบอร์ดทีลอซู
dot
ทัวร์ต่างประเทศ By VinitoTravel.Com
dot
bulletทัวร์เวียดนาม
bulletทัวร์เวียดนาม 4 วัน 3 คืน
bulletทัวร์เวียดนามเหนือ
bulletทัวร์เวียดนามกลาง
bulletทัวร์เวียดนามใต้
bulletทัวร์ซาปา
bulletทัวร์ดานัง
bulletทัวร์ดาลัด
bulletทัวร์ลาว
bulletทัวร์ลาว 3 วัน 2 คืน
bulletทัวร์ลาว 4 วัน 3 คืน
bulletทัวร์หลวงพระบาง
bulletทัวร์วังเวียง
bulletทัวร์เวียงจันทน์
bulletทัวร์สิงคโปร์
bulletทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน
bulletทัวร์บาหลี
bulletทัวร์บาหลี 4 วัน 3 คืน
bulletทัวร์พม่า
bulletทัวร์พม่า 3 วัน 2 คืน
dot
โปรแกรมช่วง ก.พ.- พ.ค.
dot
bulletแพคเกจทัวร์ .. เกาะกูด 3D2N
bulletน้ำตกทีลอซู จ.ตาก 2D1N
bulletเชี่ยวหลาน+ดำน้ำชุมพร 3D2N
bulletเชี่ยวหลาน+ดำน้ำชุมพร 2D1N
dot
โปรแกรมช่วง มิ.ย. - ต.ค.
dot
bulletทีลอซู .. ทริปเดินเท้า 3D2N
bulletแพคเกจทัวร์ล่องแก่งลำน้ำเข็ก
bulletเขาค้อ-ทับเบิก-ล่องแก่งลำน้ำเข็ก
bulletเพื่อนบ้านของเรา


Chumphon04 : ทริป 3 วัน 2 คืน ดำน้ำหมู่เกาะชุมพร & ล่องแพ PVC & ค้างคืนป่าพะโต๊ะ 1 คืน ท่านละ 3,900 บาท

 

วันแรก

พร้อมเดินทางจากเมืองหลวง ... สู่ ... ประตูภาคใต้ ... จังหวัดชุมพร

23.30 น.

ออกเดินทางจากปั๊ม ปตท. ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

วันที่สอง

สัมผัสป่าชายเลน และโลกใต้ทะเลชุมพร ซึ่งยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่มาก

06.00 น.

เดินทางถึง  อช.หมู่เกาะชุมพร  แวะสักการะเสด็จในกรมหลวงชุมพรฯ  สัมผัสวิวหาดทรายรียามเช้า  และเดินทางไปสัมผัสป่าชายเลนยามเช้าที่  อช.หมู่เกาะชุมพรกัน

08.00 น.

ร่วมรับประทานอาหารเช้า , มื้อที่ 1

09.00 น.

ออกเดินทางสู่โลกทะเลชุมพร  ซึ่งจุดนี้มีชื่อเสียงในเรื่องของ " ดอกไม้ทะเล " เรียกได้ว่าเป็นจุดที่มีดงดอกไม้ทะเลอันหนาแน่น สมบูรณ์ ระดับต้นๆ ของท้องทะเลไทย วันนี้เราจะออกไปดำน้ำกัน 4 เกาะ คือ เกาะลังกาจิว เกาะหลักแรด เกาะมัตตรา เกาะละวะ

12.30 น.

รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ หรือบนเกาะมัตตรา  , มื้อที่ 2

13.30 น.

ดำน้ำกันต่อ

16.30 น.

เดินทางกลับถึง อช.หมู่เกาะชุมพร

17.00 น.

เดินทางสู่ อ.หลังสวน

18.30 น.

เดินทางถึงที่พัก เป็นห้องพักปรับอากาศ พัก 2 ท่าน / ห้อง

20.00 น.

ร่วมรับประทานอาหารอาหารค่ำ , มื้อที่ 3

22.00 น.

พักผ่อนกันตามอัธยาศัย นอนหลับฝันดี ...

วันที่สาม

สัมผัสผืนป่าพะโต๊ะ เปลี่ยนบรรยากาศจากท้องทะเลมาสัมผัสผืนป่าใหญ่ของ อ.พะโต๊ะกันครับ

08.00 น.

ร่วมรับประทานอาหารอาหารเช้า , มื้อที่ 4

09.00 น. เดินทางไปสัมผัสถ้ำเขาเกรียบ ถ้ำหินงอกหินย้อยอันมีชื่อเสียงของ อ.หลังสวน

11.00 น.

เริ่มออกเดินทางสู่ อ.พะโต๊ะ

12.00 น.

ถึงจุดนัดพบ จุดบริการล่องแพ ใกล้กับที่ว่าการ อ.พะโต๊ะ ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกัน , มื้อที่ 5

13.00 น.

ขึ้นรถจากจุดนัดพบไปยังจุดเริ่มต้นล่องแพที่บ้านในหยาน ระยะทางถึงจุดล่องแพประมาณ 8 กม.

13.30 น.

ถึงจุดล่องแพ รับเสื้อชูชีพ และเตรียมตัวล่องแพ ท่านจะได้ชมทิวทัศน์ความคดโค้งของลำคลองและต้นไม้น้อยใหญ่สองฟากฝั่งคลอง หรือจะแวะเล่นน้ำได้ตลอดทาง ใช้เวลาล่องไปเรื่อยๆ ประมาณ 1 ชม.

14.30 น.

ขึ้นฝั่งที่บ้านสวนอินทร์ฟ้า เป็นสวนผลไม้บรรยากาศร่มรื่นเย็นสบาย  พักผ่อนตามอัธยาศัย

17.00 น.

ร่วมเรียนรู้การทำอาหารแบบบ้านป่า การหุงข้าวด้วยกระบอกไม้ไผ่ ร่วมรับประทานอาหารเย็น , มื้อที่ 6

22.00 น.

พักผ่อนกันตามอัธยาศัย นอนหลับฝันดี ...


วันที่สี่

ล่องแพช่วงเช้า สัมผัสทะเลหมอก หายใจเต็มๆ ปอด ... นั่งแช่น้ำแร่ระนองเพื่อสุขภาพกัน

07.00 น.

ร่วมรับประทานอาหารอาหารเช้า , มื้อที่ 7

08.00 น. ล่องแพสัมผัสอากาศสดชื่นยามเช้า เล่นน้ำ ถ่ายรูปตามอัธยาศัย

11.00 น.

ร่วมรับประทานอาหารอาหารกลางวันกัน  , มื้อที่ 8

12.00 น.

เดินทางกันต่อ .. สู่ .. จ.ระนอง

13.00 น.

สัมผัสภูเขาหญ้า แห่ง จ.ระนอง ถ่ายภาพตามอัธยาศัย

14.00 น.

ไปแช่น้ำแร่นอง จ.ระนอง  ซึ่งถือเป็นจุดที่มีแหล่งน้ำแร่ธรรมชาติ ที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองไทยเรา

15.00 น.

เดินทางกลับกรุงเทพกัน .. แวะซื้อของฝาก และรับประทานอาหารตามอัธยาศัยที่ร้านคุณสาหร่าย

21.00 น.

ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ... ขอบคุณมากครับ

อัตราค่าบริการ        

จำนวนผู้เดินทาง

ราคาแพคเกจ / ท่าน 

9 3,900
8 4,200
7 4,500

อัตรานี้รวม  
   + ค่ารถตู้ D4D 9 ที่นั่ง ... นั่งสบาย กว้างขวาง 
   + ค่าห้องพักปรับอากาศ 1 คืน ( พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 500 บาท )
   + ค่าพักเต๊นท์ที่ อ.พะโต๊ะ 1 คืน  
   + ค่าอาหารตามที่รายการระบุ  ( 8 มื้อ )
   + ค่าดำน้ำตื้น พร้อมชูชีพ และอุปกรณ์ดำน้ำ
   + ค่าล่องแพ PVC ที่ อ.พะโต๊ะ                     
   + ค่าสตาฟท์นำทาง และไกด์ท้องถิ่น บริการท่านตลอดการเดินทาง   
   + ค่าประกันการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุ 500,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม            
   - ค่าอาหาร - เครื่องดื่มนอกเหนือจากมื้ออาหารที่ระบุ 
ทัวร์วงกลมชุมพร ระนอง พะโต๊ะ สุราษฎร์

หมู่เกาะชุมพร & ล่องแพพะโต๊ะ & กุ้ยหลินเมืองไทย " สัมผัสธรรมชาติ 2 วัน 2 บรรยากาศ " article
Chumphon01 : ทริป 2 วัน 1 คืน ดำน้ำหมู่เกาะชุมพร & ล่องแพ PVC พะโต๊ะ ท่านละ 2,990 บาท
Chumphon02 : ทริป 2 วัน 1 คืน ดำน้ำหมู่เกาะชุมพร 2 วัน 6 เกาะ ท่านละ 2,990 บาท
Chumphon03 : ทริป 2 วัน 1 คืน ดำน้ำหมู่เกาะชุมพร & กุ้ยหลินเมืองไทย ท่านละ 2,990 บาท
Chumphon05 : ทริป 3 วัน 2 คืน ดำน้ำหมู่เกาะชุมพร 2 วัน & ล่องแพ PVC พะโต๊ะ ท่านละ 4,400 บาท
Chumphon06 : ทริป 3 วัน 2 คืน ดำน้ำหมู่เกาะชุมพร & กุ้ยหลินเมืองไทย ( เขื่อนเชี่ยวหลาน ) ท่านละ 3,900 บาท
แผนที่จากกรุงเทพ .. สู่ .. อ.หลังสวน จ.ชุมพรCopyright © 2010 All Rights Reserved.
ออนทูทัวร์

[ที่พักติดหาดปากน้ำหลังสวน : 99bayresort]