ReadyPlanet.com
dot dot
dot
VinitoTravel Licence 11 / 09847
dot
bulletใบอนุญาตนำเที่ยวของเรา
bulletMy Profile
bulletบอร์ดทีลอซู
dot
ทัวร์ต่างประเทศ By VinitoTravel.Com
dot
bulletทัวร์เวียดนาม
bulletทัวร์เวียดนาม 4 วัน 3 คืน
bulletทัวร์เวียดนามเหนือ
bulletทัวร์เวียดนามกลาง
bulletทัวร์เวียดนามใต้
bulletทัวร์ซาปา
bulletทัวร์ดานัง
bulletทัวร์ดาลัด
bulletทัวร์ลาว
bulletทัวร์ลาว 3 วัน 2 คืน
bulletทัวร์ลาว 4 วัน 3 คืน
bulletทัวร์หลวงพระบาง
bulletทัวร์วังเวียง
bulletทัวร์เวียงจันทน์
bulletทัวร์สิงคโปร์
bulletทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน
bulletทัวร์บาหลี
bulletทัวร์บาหลี 4 วัน 3 คืน
bulletทัวร์พม่า
bulletทัวร์พม่า 3 วัน 2 คืน
dot
โปรแกรมช่วง ก.พ.- พ.ค.
dot
bulletแพคเกจทัวร์ .. เกาะกูด 3D2N
bulletน้ำตกทีลอซู จ.ตาก 2D1N
bulletเชี่ยวหลาน+ดำน้ำชุมพร 3D2N
bulletเชี่ยวหลาน+ดำน้ำชุมพร 2D1N
dot
โปรแกรมช่วง มิ.ย. - ต.ค.
dot
bulletทีลอซู .. ทริปเดินเท้า 3D2N
bulletแพคเกจทัวร์ล่องแก่งลำน้ำเข็ก
bulletเขาค้อ-ทับเบิก-ล่องแก่งลำน้ำเข็ก
bulletเพื่อนบ้านของเรา


Chumphon06 : ทริป 3 วัน 2 คืน ดำน้ำหมู่เกาะชุมพร & กุ้ยหลินเมืองไทย ( เขื่อนเชี่ยวหลาน ) ท่านละ 3,900 บาท

 

วันแรก

พร้อมเดินทางจากเมืองหลวง ... สู่ ... ประตูภาคใต้ ... จังหวัดชุมพร

23.30 น.

ออกเดินทางจากปั๊ม ปตท. ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

วันที่สอง

สัมผัสป่าชายเลน และโลกใต้ทะเลชุมพร ซึ่งยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่มาก

06.00 น.

เดินทางถึง  อช.หมู่เกาะชุมพร  แวะสักการะเสด็จในกรมหลวงชุมพรฯ  สัมผัสวิวหาดทรายรียามเช้า  และเดินทางไปสัมผัสป่าชายเลนยามเช้าที่  อช.หมู่เกาะชุมพรกัน

08.00 น.

ร่วมรับประทานอาหารเช้า , มื้อที่ 1

09.00 น.

ออกเดินทางสู่โลกทะเลชุมพร  ซึ่งจุดนี้มีชื่อเสียงในเรื่องของ " ดอกไม้ทะเล " เรียกได้ว่าเป็นจุดที่มีดงดอกไม้ทะเลอันหนาแน่น สมบูรณ์ ระดับต้นๆ ของท้องทะเลไทย วันนี้เราจะออกไปดำน้ำกัน 4 เกาะ คือ เกาะลังกาจิว เกาะหลักแรด เกาะมัตตรา เกาะละวะ

12.30 น.

รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ หรือบนเกาะมัตตรา  , มื้อที่ 2

13.30 น.

ดำน้ำกันต่อ

16.30 น.

เดินทางกลับถึง อช.หมู่เกาะชุมพร

17.00 น.

เดินทางสู่ อ.หลังสวน

18.30 น.

เดินทางถึงที่พัก เป็นห้องพักปรับอากาศ พัก 2 ท่าน / ห้อง

20.00 น.

ร่วมรับประทานอาหารอาหารค่ำ , มื้อที่ 3

22.00 น.

พักผ่อนกันตามอัธยาศัย นอนหลับฝันดี ...

วันที่สาม

สัมผัสขุนเขาหินปูนที่ตั้งตระหง่านในเขื่อนใหญ่ของภาคใต้ - เยี่ยมชมถ้ำ 500 ไร่

08.00 น.

ร่วมรับประทานอาหารอาหารเช้า , มื้อที่ 4

09.00 น. เดินทางสู่ จ.สุราษฎร์ธานี

11.00 น.

ถึงเขื่อนเชี่ยวหลาน ชมความงามภายในเขื่อน นั่งเรือสู่แพที่พัก ระหว่างทางชมความยิ่งใหญ่ของเทือกเขาหินปูนที่ตั้งตระหง่านตลอดการเดินทางประมาณ 1 ชม.

12.00 น.

ถึงแพที่พักของพวกเราในค่ำคืนนี้  ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกัน , มื้อที่ 5

13.00 น.

เดินทางสู่ถ้ำ 500 ไร่

14.00 น.

สัมผัสความงามภายในถ้ำ 

17.00 น.

กลับถึงแพที่พัก พายเรือคายัคเล่นบริเวณแพ  พักผ่อนตามอัธยาศัย

19.00 น.

ร่วมรับประทานอาหารเย็น , มื้อที่ 6

22.00 น.

พักผ่อนกันตามอัธยาศัย นอนหลับฝันดี ...


วันที่สี่

ล่องสัมผัสกุ้ยหลินเมืองไทยยามเช้า - ถ่ายรูปที่เขื่อนเชี่ยวหลาน

07.00 น.

ร่วมรับประทานอาหารอาหารเช้า , มื้อที่ 7

08.00 น. ล่องเรือสัมผัสไอหมอกยามเช้า สวัสดีกุ้ยหลินเมืองไทย

09.30 น.

ถึงฝั่งบริเวณเขื่อนเชี่ยวหลาน ถ่ายรูป ชมความยิ่งใหญ่ของเขื่อนตามอัธยาศัย

11.30 น.

ร่วมรับประทานอาหารอาหารกลางวันกัน  , มื้อที่ 8

13.00 น.

เดินทางกลับกรุงเทพกันครับ

14.00 น.

แวะซื้อของฝากที่ร้าน Co-op

15.00 น.

แวะรับประทานอาหารตามอัธยาศัยที่ร้านคุณสาหร่าย

20.00 น.

ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ... ขอบคุณมากครับ

อัตราค่าบริการ        

จำนวนผู้เดินทาง

ราคาแพคเกจ / ท่าน 

9 3,900
8 4,300
7 4,700

อัตรานี้รวม   
   + ค่ารถตู้ D4D 9 ที่นั่ง ... นั่งสบาย กว้างขวาง 
   + ค่าห้องพักปรับอากาศ 1 คืน ( พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 500 บาท )
   + ค่าแพที่พักในเขื่อนเชี่ยวหลาน
   + ค่าอาหารตามที่รายการระบุ  ( 8 มื้อ )
   + ค่าดำน้ำตื้น พร้อมชูชีพ และอุปกรณ์ดำน้ำ
   + ค่าเรือนำเที่ยวเขื่อน และนำเที่ยวถ้ำ 500 ไร่                    
   + ค่าสตาฟท์นำทาง และไกด์ท้องถิ่น บริการท่านตลอดการเดินทาง   
   + ค่าประกันการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุ 500,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม            
   - ค่าอาหาร - เครื่องดื่มนอกเหนือจากมื้ออาหารที่ระบุ 
ทัวร์วงกลมชุมพร ระนอง พะโต๊ะ สุราษฎร์

หมู่เกาะชุมพร & ล่องแพพะโต๊ะ & กุ้ยหลินเมืองไทย " สัมผัสธรรมชาติ 2 วัน 2 บรรยากาศ " article
Chumphon01 : ทริป 2 วัน 1 คืน ดำน้ำหมู่เกาะชุมพร & ล่องแพ PVC พะโต๊ะ ท่านละ 2,990 บาท
Chumphon02 : ทริป 2 วัน 1 คืน ดำน้ำหมู่เกาะชุมพร 2 วัน 6 เกาะ ท่านละ 2,990 บาท
Chumphon03 : ทริป 2 วัน 1 คืน ดำน้ำหมู่เกาะชุมพร & กุ้ยหลินเมืองไทย ท่านละ 2,990 บาท
Chumphon04 : ทริป 3 วัน 2 คืน ดำน้ำหมู่เกาะชุมพร & ล่องแพ PVC & ค้างคืนป่าพะโต๊ะ 1 คืน ท่านละ 3,900 บาท
Chumphon05 : ทริป 3 วัน 2 คืน ดำน้ำหมู่เกาะชุมพร 2 วัน & ล่องแพ PVC พะโต๊ะ ท่านละ 4,400 บาท
แผนที่จากกรุงเทพ .. สู่ .. อ.หลังสวน จ.ชุมพรCopyright © 2010 All Rights Reserved.
ออนทูทัวร์

[ที่พักติดหาดปากน้ำหลังสวน : 99bayresort]