ReadyPlanet.com
dot dot
dot
VinitoTravel Licence 11 / 09847
dot
bulletใบอนุญาตนำเที่ยวของเรา
bulletMy Profile
bulletบอร์ดทีลอซู
dot
ทัวร์ต่างประเทศ By VinitoTravel.Com
dot
bulletทัวร์ญี่ปุ่น
bulletทัวร์ญี่ปุ่น 2562
bulletทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก
bulletทัวร์ฮอกไกโด 2562
bulletทัวร์โตเกียว 2562
bulletทัวร์โอซาก้า 2562
bulletทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด
bulletทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว
bulletทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า
bulletทัวร์ญี่ปุ่น 2562 ราคาถูก
bulletทัวร์เวียดนาม
bulletทัวร์เวียดนาม 2562
bulletทัวร์เวียดนาม ราคาถูก
bulletทัวร์เวียดนาม บานาฮิลล์
bulletทัวร์เวียดนาม ซาปา
bulletทัวร์เวียดนาม ดาลัด
bulletทัวร์เวียดนาม ญาตราง
bulletทัวร์เวียดนาม เกาะฟู้โกว๊ก
bulletทัวร์เวียดนาม พักบานาฮิลล์
bulletทัวร์เวียดนาม 2562 ราคาถูก
bulletทัวร์พม่า
bulletทัวร์พม่า 2562
bulletทัวร์พม่า ราคาถูก
bulletทัวร์พม่า พระธาตุอินทร์แขวน
bulletทัวร์พม่า ชเวดากอง
bulletทัวร์พม่า ย่างกุ้ง
bulletทัวร์พม่า เทพทันใจ
bulletทัวร์พม่า มัณฑะเลย์
bulletทัวร์พม่า พุกาม
bulletทัวร์พม่า 2562 ราคาถูก
bulletทัวร์ไต้หวัน
bulletทัวร์ไต้หวัน 2562
bulletทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก
bulletทัวร์ไต้หวัน ไทเป
bulletทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน
bulletทัวร์ไต้หวัน ซีเหมินติง
bulletทัวร์ไต้หวัน จิ่วเฟิ่น
bulletทัวร์ไต้หวัน ทาโระโกะ
bulletทัวร์ไต้หวัน เกาสง
bulletทัวร์ไต้หวัน 2562 ราคาถูก
dot
โปรแกรมช่วง ก.พ.- พ.ค.
dot
bulletแพคเกจทัวร์ .. เกาะกูด 3D2N
bulletน้ำตกทีลอซู จ.ตาก 2D1N
bulletเชี่ยวหลาน+ดำน้ำชุมพร 3D2N
bulletเชี่ยวหลาน+ดำน้ำชุมพร 2D1N
dot
โปรแกรมช่วง มิ.ย. - ต.ค.
dot
bulletทีลอซู .. ทริปเดินเท้า 3D2N
bulletแพคเกจทัวร์ล่องแก่งลำน้ำเข็ก
bulletเขาค้อ-ทับเบิก-ล่องแก่งลำน้ำเข็ก
bulletเพื่อนบ้านของเรา
dot
ทัวร์ต่างประเทศ
dot
bulletทัวร์สิงคโปร์


ทีลอซูหน้าหนาว หน้าร้อน 3 วัน 2 คืน 4,100 - 4,500 บาท/ท่าน

โปรแกรมทัวร์น้ำตกทีลอซู 3 วัน 2 คืน  หน้าหนาว  หน้าร้อน 

คืนแรกของการเดินทาง เราต้องใช้เวลาประมาณ 10 - 11 ชั่วโมง ในการเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่ อ.อุ้มผาง

19.30 น.  คณะพบกันที่ เทสโก้ โลตัส สาขาลาดพร้าว-ถนนพหลโยธิน  ใกล้ๆ เซ็นทรัลลาดพร้าว
              ( กรุ๊ปเหมา รับที่จุดนัดหมาย )  
              เราออกเดินทางด้วยรถตู้ D4D  มุ่งหน้าสู่ อ.อุ้มผาง จ.ตาก, 
              พร้อมบริการอาหารว่างบนรถ , มื้อที่ 1
23.30 น.  รับประทานอาหารมื้อดึกตามอัธยาศัย ที่ จ.นครสวรรค์
03.00 น.  ออกเดินทางจากปั๊มน้ำมันใหญ่ บริเวณรอยต่อแม่สอด-อุ้มผาง เตรียมตัวเดินทางสู่ถนนดอย
              ลอยฟ้า 164 กม.

วันที่สอง :  ล่องเรือยาง - น้ำตกทีลอจ่อ - แช่บ่อน้ำร้อน - นั่งรถสองแถว - จุดกางเต็นท์

08.00 น.  ต้อนรับท่านเข้าสู่ที่พัก ร่วมรับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท , มื้อที่ 2
09.00 น.  เตรียมตัวพร้อมสำหรับการล่องเรือยางชมความงามของต้นน้ำแม่กลอง  
              สัมผัสธรรมชาติอันสดใสสวยงาม  ริมสองฝั่งน้ำแม่กลอง  สนุกสนานกับการล่องเรือยาง 
              ชมน้ำตกทีลอจ่อ ( น้ำตกสายฝน ), ธารน้ำร้อน, ลุยแก่งตะโค๊ะบิ, ผาผึ้ง, ผาเลือด 
              และแมกไม้นานาพันธุ์  รวมทั้งนกหลากหลายชนิด 
12.00 น.  สิ้นสุดการล่องแก่ง ณ จุดผาเลือด  รถยนต์ท้องถิ่นรอรับ  เพื่อเดินทางสู่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
              อุ้มผาง

13.00 น. 
ถึงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน, มื้อที่ 3
15.00 น.  นำสัมภาระเข้าที่พัก ( พักเต็นท์ พร้อมอุปกรณ์เครื่องนอน หมอน ถุงนอน )  พักผ่อน  เล่นน้ำ
              ตามสบาย  ท่านสามารถเดินไปชมน้ำตกทีลอซูได้  ถ้าท่านยังมีแรงเหลือ

18.00 น.  ร่วมรับประทานอาหารค่ำ, มื้อที่ 4  จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม :  สัมผัส “ ทีลอซู ” น้ำตกอันดับ 6 ของโลก - เดินเท้ากลับ 10 กม. -  อ.อุ้มผาง

06.30 น.  ตื่นเช้ากันหน่อยนะครับ เพื่อเตรียมตัวไปเล่นน้ำตกกัน
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้าที่ทางเราจัดไว้บริการแก่ท่าน ณ จุดตั้งแค๊มป์พักแรม , มื้อที่ 5 
08.00 น.  หลังรับประทานอาหารเช้าเสร็จแล้ว  เริ่มออกเดินป่าประมาณ 30 นาที ระยะทางประมาณ
              1.5 กิโลเมตร  เพื่อเข้าชมความยิ่งใหญ่ของม่านมหานที นาม " ทีลอซู "  ซึ่งได้รับสมญานาม
              ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และสวยที่สุดในเอเชียอาคเนย์ และยังถูกจัดว่าสวยเป็น
              อันดับที่ 6 ของโลก  ท่านจะได้สัมผัสความงดงามของน้ำตกอย่างใกล้ชิด  ในการท่องเที่ยว
              ชมความงามของน้ำตกนี้  นักท่องเที่ยวควรปฎิบัติตามระเบียบของทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
              อย่างเคร่งครัด  ซึ่งทางมัคคุเทศก์จะเป็นผู้แจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการลงเล่นน้ำตก 
              และถ่ายภาพความงามของน้ำตก

12.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวันที่เราจัดไว้รอท่านอยู่ , มื้อที่ 6
13.00 น.  ออกเดินทางจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสู่ อ.อุ้มผาง แวะเที่ยวรอบๆ อ.อุ้มผาง เช่น  ชมหินงอก
              หินย้อยที่ถ้ำตะโค๊ะบิ๊  สวนส้ม  วัดไม้สัก  แล้วเดินทางกลับรีสอร์ท
19.00 น.  รับประทานอาหารเย็นพร้อมปาร์ตี้เล็กๆ , มื้อที่ 7

วันที่สี่ :  ดอยหัวหมด -  ตลาดริมเมย -  ตลาดผักสด ดอยมูเซอ -  นครสวรรค์ -  กรุงเทพฯ

05.00 น.  ตื่นเช้ากันหน่อยนะครับเช้านี้ เพื่อเดินทางไปชมทะเลหมอกที่ดอยหัวหมดกัน
06.00 น.  ถึง ดอยหัวหมด  เดินเท้าออกกำลังกายขึ้นเขา  แล้วร่วมเก็บรายละเอียดความสวยงามของ
              ทะเลหมอกในทัศนียภาพที่สวยงาม และแสงอาทิตย์ยามเช้าบนดอยหัวหมด  
07.30 น.  ระหว่างทางกลับที่พัก  แวะชมตลาดเช้าของชาวอุ้มผาง .. ซื้อของที่ระลึกกัน
08.00 น.  เดินทางกลับถึงที่พัก พร้อมรับประทานอาหารเช้า , มื้อที่ 8
09.00 น.  เตรียมตัวเดินทาง ออกจากรีสอร์ทที่พัก
12.00 น.  ถึงน้ำตกพาเจริญ แวะชมกันสักหน่อย ถ้าหิวแล้วรับประทานอาหารกลางวันที่นี่นะครับ 
13.00 น.  แวะรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านไก่ย่าง หน้า ช.ค. 34  หรือ ไปทานที่ อ.แม่สอด, 
             
*** ตามอัธยาศัย  ราคานี้ ไม่รวมอาหารมื้อนี้นะครับ ***
14.00 น.  แวะ ตลาดริมเมย  มีเวลาช๊อปปิ้ง ครึ่ง ชั่วโมง
15.00 น.  แวะ ตลาดดอยมูเซอ  ( ผัก ผลไม้ ราคาถูก )  มีเวลาช๊อปปิ้ง ครึ่ง ชั่วโมง 
19.30 น.  รับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย ณ จ. นครสวรรค์
23.00 น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ .. เริ่มทำงานกันต่อ ด้วยพลังเต็มถัง .. ขอบคุณมากครับ

อัตราค่าบริการ

 
*** ราคาสำหรับเด็ก อายุ 1-3 ขวบ ฟรี, 4-9 ขวบ คิด 75%, 10 ขวบขึ้นไปราคาผู้ใหญ่ ***

อัตรานี้รวม   
   + ค่ารถตู้ D4D 9 ที่นั่ง และรถนำเที่ยวตลอดทริป 
   + ค่าอาหารตามที่รายการระบุ  ( 8 มื้อ )                     
   + ค่าที่พักเต๊นท์ 1 คืน และรีสอร์ท 1 คืน
   + กิจกรรมล่องเรือยาง
   + ค่าธรรมเนียมการเข้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง
   + ค่าไกด์ท้องถิ่น บริการท่านตลอดการเดินทาง    
   + ค่าประกันการเดินทางท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุ 500,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม
    -  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มพิเศษและค่าอาหาร
    -  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
    -  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

หมายเหตุ
    -  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในรายการทัวร์โดยคำนึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
    -  บริษัทไม่อาจรับผิดชอบต่อเหตุการณ์สุดวิสัยที่ไม่อาจแก้ไขได้ หรือกรณีที่สูญหายหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์ และเหตุการณ์บางอย่าง เช่น ภัยธรรมชาติ การจราจล การนัดหยุดงาน การชุมนุมประท้วง ฯลฯ

วิธีชำระค่าบริการ
    ชำระค่ามัดจำล่วงหน้า ท่านละ 1,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 10 วัน
    ชื่อบัญชี .. นายปกรณ์  เซ่งบุญตั๋น  ธ.ไทยพาณิชย์   สาขาหัวหมาก
    เลขที่บัญชี    044 - 2 - 84080 - 4  ประเภทออมทรัพย์ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
ProgramTour By OnToTour.Com

แพคเกจทัวร์ล่องแก่งลำน้ำเข็ก จ.พิษณุโลก ( มิถุนายน - ตุลาคม ) article
OnToTour 'Profile ... ปกรณ์ ออนทูทัวร์
เรื่องเล่าจากประสบการณ์คนทำทัวร์ By Ontotour.Com article
กุ้ยหลินเมืองไทย + ดำน้ำหมู่เกาะชุมพร 3 วัน 2 คืน By Ontotour.Com article
กุ้ยหลินเมืองไทย + ดำน้ำหมู่เกาะชุมพร 2 วัน 1 คืน By Ontotour.Com article
Ontotour Licence 12 / 1192 .. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
รถตู้ที่เราเลือกใช้ในการออกทริป ... COMMUTER D4D COMMONRAIL
บริษัททัวร์ ออนทูทัวร์ ... เตรียมของขึ้นรถตู้เวลาออกทริป
ทัวร์น้ำตกทีลอซู อ.อุ้มผาง จ.ตาก By Ontotour.Com ... ปี 2552
ทัวร์น้ำตกทีลอซู อ.อุ้มผาง จ.ตาก By Ontotour.Com ... ปี 2553
ทัวร์วงกลมแม่ฮ่องสอน - ปางอุ๋ง - ปาย By Ontotour.Com ปี 2553
ทัวร์ เขาค้อ ภูทับเบิก ทุ่งแสลงหลวง ภูหินร่องกล้า ล่องแก่งลำน้ำเข็ก
แพคเกจทัวร์โรยตัวน้ำตกธารรัตนา
ทีลอซูหน้าฝน 3 วัน 2 คืน ทริปเดินเท้าเข้าน้ำตก 4,100 - 4,500 บาท/ท่าน article
ทีลอซูหน้าหนาว หน้าร้อน 2 วัน 1 คืน 3,000 บาท
ปาย ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่
เพื่อนบ้านของเรา
วิธีการชำระเงิน
ภาพการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ไดกิ้น ... สำหรับออฟฟิศใหม่ ปี 2554Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ออนทูทัวร์

ทัวร์สิงคโปร์ [ที่พักติดหาดปากน้ำหลังสวน : 99bayresort]

ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH