ReadyPlanet.com
dot dot
dot
VinitoTravel Licence 11 / 09847
dot
bulletใบอนุญาตนำเที่ยวของเรา
bulletMy Profile
bulletบอร์ดทีลอซู
dot
ทัวร์ต่างประเทศ By VinitoTravel.Com
dot
bulletทัวร์เวียดนาม
bulletทัวร์เวียดนาม 4 วัน 3 คืน
bulletทัวร์เวียดนามเหนือ
bulletทัวร์เวียดนามกลาง
bulletทัวร์เวียดนามใต้
bulletทัวร์ซาปา
bulletทัวร์ดานัง
bulletทัวร์ดาลัด
bulletทัวร์ลาว
bulletทัวร์ลาว 3 วัน 2 คืน
bulletทัวร์ลาว 4 วัน 3 คืน
bulletทัวร์หลวงพระบาง
bulletทัวร์วังเวียง
bulletทัวร์เวียงจันทน์
bulletทัวร์สิงคโปร์
bulletทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน
bulletทัวร์บาหลี
bulletทัวร์บาหลี 4 วัน 3 คืน
bulletทัวร์พม่า
bulletทัวร์พม่า 3 วัน 2 คืน
dot
โปรแกรมช่วง ก.พ.- พ.ค.
dot
bulletแพคเกจทัวร์ .. เกาะกูด 3D2N
bulletน้ำตกทีลอซู จ.ตาก 2D1N
bulletเชี่ยวหลาน+ดำน้ำชุมพร 3D2N
bulletเชี่ยวหลาน+ดำน้ำชุมพร 2D1N
dot
โปรแกรมช่วง มิ.ย. - ต.ค.
dot
bulletทีลอซู .. ทริปเดินเท้า 3D2N
bulletแพคเกจทัวร์ล่องแก่งลำน้ำเข็ก
bulletเขาค้อ-ทับเบิก-ล่องแก่งลำน้ำเข็ก
bulletเพื่อนบ้านของเรา


กุ้ยหลินเมืองไทย + ดำน้ำหมู่เกาะชุมพร 3 วัน 2 คืน By Ontotour.Com article

โปรแกรมทัวร์กุ้ยหลินเมืองไทย+ดำน้ำหมู่เกาะชุมพร  By  Ontotour.Com

วันแรก    พร้อมเดินทางจากเมืองหลวง ... สู่ ... ประตูภาคใต้ ... จังหวัดชุมพร

21.00 น.  ออกเดินทางจากปั๊ม ปตท. ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
              ( กรณีกรุ๊ปเหมา  นัดพบจุดที่ต้องการได้ )

วันที่สอง  ล่องเรือเข้าเขื่อนรัชชประภา " กุ้ยหลินเมืองไทย " -  ถ้ำปะการัง

06.00 น.  เดินทางถึง อ.บ้านตาขุน ร่วมรับประทานอาหารเช้า , มื้อที่ 1
08.00 น.  ล่องเรือเข้าสู่ เขื่อนรัชชประภา ระหว่างทางชมความสวยงามของเทือกเขาหินปูน 
09.30 น.  นั่งเรือถึงแพกลางเขื่อน  แวะเข้าห้องน้ำกันก่อน
10.00 น. 
เดินทางไปชม ถ้ำปะการัง ต้องมีการเดินเท้าประมาณ 1.5  กิโลเมตร
12.00 น.  ร่วมรับประทานอาหารอาหารกลางวัน  บรรยากาศบนแพ , มื้อที่ 2
14.00 น.  เดินทางกลับฝั่ง
16.00 น. 
เดินทางสู่ อ.หลังสวน
18.00 น. 
เดินทางถึงที่พัก  99 เบย์รีสอร์ท ต.ปากน้ำหลังสวน  เป็นห้องพักปรับอากาศ  พัก 2 ท่าน / ห้อง19.00 น.  ร่วมรับประทานอาหารค่ำ , มื้อที่ 3
22.00 น.  พักผ่อนกันตามอัธยาศัย นอนหลับฝันดี ...

วันที่สาม  สัมผัสป่าชายเลน และโลกใต้ทะเลชุมพร ซึ่งยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่มาก

06.00 น.  ร่วมรับประทานอาหารเช้า ที่รีสอร์ท , มื้อที่ 4
08.30 น. 
เดินทางถึง  อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร   
09.00 น.  ออกเดินทางสู่โลกทะเลชุมพร  ซึ่งจุดนี้มีชื่อเสียงในเรื่องของ " ดอกไม้ทะเล " เรียกได้ว่า
              เป็นจุดที่มีดงดอกไม้ทะเลอันหนาแน่น สมบูรณ์ ระดับต้นๆ ของท้องทะเลไทย วันนี้เราจะออก
              ไปดำน้ำกัน 4 เกาะ คือ  เกาะลังกาจิว  เกาะละวะ  เกาะหลักแรด  เกาะมัตตรา
12.30 น. 
รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ หรือบนเกาะมัตตรา , มื้อที่ 5
13.30 น. 
ดำน้ำกันต่อ
16.00 น. 
เดินทางกลับถึง อช.หมู่เกาะชุมพร เดินชมป่าชายเลนตามอัธยาศัย .. อาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้า
17.00 น.  แวะสักการะเสด็จในกรมหลวงชุมพรฯ  สัมผัสวิวหาดทรายรียามเย็น
18.00 น.  เดินทางถึงที่พัก ณ หาดทุ่งวัวแล่น  เป็นห้องพักปรับอากาศ  พัก 2 ท่าน / ห้อง
19.00 น. 
ร่วมรับประทานอาหารค่ำ , มื้อที่ 6
22.00 น.  พักผ่อนกันตามอัธยาศัย นอนหลับฝันดี ...
 

วันที่สี่   เดินเล่น ชิว ชิว ริมหาดยามเช้า ณ หาดทุ่งวัวแล่น  -  สักการะพระใหญ่ จ.ประจวบคีรีขันธ์  -  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

07.00 น.  ร่วมรับประทานอาหารเช้า ที่รีสอร์ท , มื้อที่ 7
09.00 น. 
เดินทางออกจากที่พัก 
11.00 น.  แวะสักการะพระใหญ่จุดสำคัญๆ  ของ จ.ประจวบคีรีขันธ์  1 - 2  จุด  หรือแหล่งท่องเที่ยวที่ทาง
              ลูกค้าต้องการแวะตามอัธยาศัย  เวลาที่จะแวะมากน้อยเท่าไหร่  ขึ้นอยู่กับว่าทางลูกค้าต้องการ
              เดินทางถึงกรุงเทพฯ  ช้าเร็วแค่ไหนนะครับ  เวลายืดหยุ่นได้ครับสำหรับวันนี้
               *** แวะเที่ยวถ้ำพระยานคร ( ถ้าต้องการเที่ยวที่นี่ จะมีเวลาเที่ยวแค่จุดเดียว ) ***
   ถ้ำพระยานคร  คือ  ถ้ำที่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จประพาส ณ สถานที่แห่งนี้พร้อมกับทรงโปรดเกล้าให้สร้างพลับพลาที่ประทับไว้ในตัวถ้ำด้วย สวย และประทับใจมาก  หลังจากนั้นก็มีพระมหากษัตริษย์อีกสองพระองค์เสด็จประพาส ณ สถานที่แห่งนี้ คือ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลฯ ล้นเกล้าของเราชาวไทยในปัจจุบัน  ซึ่งพระองค์ท่านเสด็จมา ถึง 2 ครั้ง 2 คราด้วยกัน

12.30 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ จ.ประจวบคีรีขันธ์ , มื้อที่ 8
20.00 น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯ  โดยสวัสดิภาพ ...
  

อัตราค่าบริการ

จำนวนผู้เดินทาง

ราคา / ท่าน 

12  
11  
10  
9  
8  
7  

เด็กอายุ 4 -10 ขวบ ราคาลดลงจากปกติ 500 บาท ครับ

หมายเหตุ
*** ผู้เดินทาง 11-12 ท่าน จะเปลี่ยนขนาดเรือท่องเที่ยวทั้ง 2 จุด  เป็นเรือขนาด 20 ที่นั่งนะครับ *** 
*** แวะเที่ยวถ้ำพระยานคร จ.ประจวบ  คิดเพิ่ม  100  บาท/ท่าน นะครับ *** 

อัตรานี้รวม  
   + ค่ารถตู้ปรับอากาศ D4D 9 ที่นั่ง หรือ 12 ที่นั่ง
   + ค่าห้องพักปรับอากาศ 2 คืน ( พักเดี่ยวคิดเพิ่ม 700 บาท )
      พัก ปากน้ำหลังสวน 1  คืน  99 เบย์รีสอร์ท
      พัก หาดทุ่งวัวแล่น  1  คืน  ตะวันรีสอร์ท  หรือเทียบเท่า
   + ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ ( 8 มื้อ )
   + ค่านำเที่ยวในเขื่อนรัชชประภาทั้งหมด
   + ค่าดำน้ำตื้น พร้อมชูชีพ และอุปกรณ์ดำน้ำ  
   + ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานแห่งชาติ              
   + ค่าสตาฟท์นำทาง และไกด์ท้องถิ่น บริการท่านตลอดการเดินทาง   
   + ค่าประกันการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุ 500,000 บาท


อัตรานี้ไม่รวม            
   - ค่าอาหาร - เครื่องดื่มนอกเหนือจากมื้ออาหารที่ระบุ
 

ราคาแพคเกจทัวร์ปลายทาง ลูกค้าเดินทางมาเอง

 

อัตราค่าบริการ

จำนวนผู้เดินทาง

ราคา / ท่าน 

12  
11  
10  
9  
8  
7  

เด็กอายุ 4 -10 ขวบ ราคาลดลงจากปกติ 500 บาท ครับ

หมายเหตุ
*** ผู้เดินทาง 11-12 ท่าน จะเปลี่ยนขนาดเรือท่องเที่ยวทั้ง 2 จุด  เป็นเรือขนาด 20 ที่นั่งนะครับ *** 
ProgramTour By OnToTour.Com

แพคเกจทัวร์ล่องแก่งลำน้ำเข็ก จ.พิษณุโลก ( มิถุนายน - ตุลาคม ) article
OnToTour 'Profile ... ปกรณ์ ออนทูทัวร์
เรื่องเล่าจากประสบการณ์คนทำทัวร์ By Ontotour.Com article
กุ้ยหลินเมืองไทย + ดำน้ำหมู่เกาะชุมพร 2 วัน 1 คืน By Ontotour.Com article
Ontotour Licence 12 / 1192 .. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
รถตู้ที่เราเลือกใช้ในการออกทริป ... COMMUTER D4D COMMONRAIL
บริษัททัวร์ ออนทูทัวร์ ... เตรียมของขึ้นรถตู้เวลาออกทริป
ทัวร์น้ำตกทีลอซู อ.อุ้มผาง จ.ตาก By Ontotour.Com ... ปี 2552
ทัวร์น้ำตกทีลอซู อ.อุ้มผาง จ.ตาก By Ontotour.Com ... ปี 2553
ทัวร์วงกลมแม่ฮ่องสอน - ปางอุ๋ง - ปาย By Ontotour.Com ปี 2553
ทัวร์ เขาค้อ ภูทับเบิก ทุ่งแสลงหลวง ภูหินร่องกล้า ล่องแก่งลำน้ำเข็ก
แพคเกจทัวร์โรยตัวน้ำตกธารรัตนา
ทีลอซูหน้าฝน 3 วัน 2 คืน ทริปเดินเท้าเข้าน้ำตก 4,100 - 4,500 บาท/ท่าน article
ทีลอซูหน้าหนาว หน้าร้อน 3 วัน 2 คืน 4,100 - 4,500 บาท/ท่าน
ทีลอซูหน้าหนาว หน้าร้อน 2 วัน 1 คืน 3,000 บาท
ปาย ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่
เพื่อนบ้านของเรา
วิธีการชำระเงิน
ภาพการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ไดกิ้น ... สำหรับออฟฟิศใหม่ ปี 2554Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ออนทูทัวร์

[ที่พักติดหาดปากน้ำหลังสวน : 99bayresort]