ReadyPlanet.com
dot dot
dot
VinitoTravel Licence 11 / 09847
dot
bulletใบอนุญาตนำเที่ยวของเรา
bulletMy Profile
bulletบอร์ดทีลอซู
dot
ทัวร์ต่างประเทศ By VinitoTravel.Com
dot
bulletทัวร์ญี่ปุ่น
bulletทัวร์ญี่ปุ่น 2562
bulletทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก
bulletทัวร์ฮอกไกโด 2562
bulletทัวร์โตเกียว 2562
bulletทัวร์โอซาก้า 2562
bulletทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด
bulletทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว
bulletทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า
bulletทัวร์ญี่ปุ่น 2562 ราคาถูก
bulletทัวร์เวียดนาม
bulletทัวร์เวียดนาม 2562
bulletทัวร์เวียดนาม ราคาถูก
bulletทัวร์เวียดนาม บานาฮิลล์
bulletทัวร์เวียดนาม ซาปา
bulletทัวร์เวียดนาม ดาลัด
bulletทัวร์เวียดนาม ญาตราง
bulletทัวร์เวียดนาม เกาะฟู้โกว๊ก
bulletทัวร์เวียดนาม พักบานาฮิลล์
bulletทัวร์เวียดนาม 2562 ราคาถูก
bulletทัวร์พม่า
bulletทัวร์พม่า 2562
bulletทัวร์พม่า ราคาถูก
bulletทัวร์พม่า พระธาตุอินทร์แขวน
bulletทัวร์พม่า ชเวดากอง
bulletทัวร์พม่า ย่างกุ้ง
bulletทัวร์พม่า เทพทันใจ
bulletทัวร์พม่า มัณฑะเลย์
bulletทัวร์พม่า พุกาม
bulletทัวร์พม่า 2562 ราคาถูก
bulletทัวร์ไต้หวัน
bulletทัวร์ไต้หวัน 2562
bulletทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก
bulletทัวร์ไต้หวัน ไทเป
bulletทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน
bulletทัวร์ไต้หวัน ซีเหมินติง
bulletทัวร์ไต้หวัน จิ่วเฟิ่น
bulletทัวร์ไต้หวัน ทาโระโกะ
bulletทัวร์ไต้หวัน เกาสง
bulletทัวร์ไต้หวัน 2562 ราคาถูก
dot
โปรแกรมช่วง ก.พ.- พ.ค.
dot
bulletแพคเกจทัวร์ .. เกาะกูด 3D2N
bulletน้ำตกทีลอซู จ.ตาก 2D1N
bulletเชี่ยวหลาน+ดำน้ำชุมพร 3D2N
bulletเชี่ยวหลาน+ดำน้ำชุมพร 2D1N
dot
โปรแกรมช่วง มิ.ย. - ต.ค.
dot
bulletทีลอซู .. ทริปเดินเท้า 3D2N
bulletแพคเกจทัวร์ล่องแก่งลำน้ำเข็ก
bulletเขาค้อ-ทับเบิก-ล่องแก่งลำน้ำเข็ก
bulletเพื่อนบ้านของเรา
dot
ทัวร์ต่างประเทศ
dot
bulletทัวร์สิงคโปร์


กุ้ยหลินเมืองไทย + ดำน้ำหมู่เกาะชุมพร 2 วัน 1 คืน By Ontotour.Com article

โปรแกรมทัวร์กุ้ยหลินเมืองไทย+ดำน้ำหมู่เกาะชุมพร  By  Ontotour.Com

วันแรก    พร้อมเดินทางจากเมืองหลวง ... สู่ ... ประตูภาคใต้ ... จังหวัดชุมพร

21.00 น.  ออกเดินทางจากปั๊ม ปตท. ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
              ( กรณีกรุ๊ปเหมา  นัดพบจุดที่ต้องการได้ )

วันที่สอง  ล่องเรือเข้าเขื่อนรัชชประภา " กุ้ยหลินเมืองไทย " -  ถ้ำปะการัง

06.00 น.  เดินทางถึง อ.บ้านตาขุน ร่วมรับประทานอาหารเช้า , มื้อที่ 1
08.00 น.  ล่องเรือเข้าสู่ เขื่อนรัชชประภา ระหว่างทางชมความสวยงามของเทือกเขาหินปูน 
09.30 น.  นั่งเรือถึงแพกลางเขื่อน  แวะเข้าห้องน้ำกันก่อน
10.00 น. 
เดินทางไปชม ถ้ำปะการัง ต้องมีการเดินเท้าประมาณ 1.5  กิโลเมตร
12.00 น.  ร่วมรับประทานอาหารอาหารกลางวัน  บรรยากาศบนแพ , มื้อที่ 2
14.00 น.  เดินทางกลับฝั่ง
16.00 น. 
เดินทางสู่ อ.หลังสวน
18.00 น. 
เดินทางถึงที่พัก  99 เบย์รีสอร์ท ต.ปากน้ำหลังสวน  เป็นห้องพักปรับอากาศ  พัก 2 ท่าน / ห้อง19.00 น.  ร่วมรับประทานอาหารค่ำ , มื้อที่ 3
22.00 น.  พักผ่อนกันตามอัธยาศัย นอนหลับฝันดี ...

วันที่สาม  สัมผัสป่าชายเลน และโลกใต้ทะเลชุมพร ซึ่งยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่มาก

06.00 น.  ร่วมรับประทานอาหารเช้า ที่รีสอร์ท , มื้อที่ 4
08.30 น. 
เดินทางถึง  อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร   
09.00 น.  ออกเดินทางสู่โลกทะเลชุมพร  ซึ่งจุดนี้มีชื่อเสียงในเรื่องของ " ดอกไม้ทะเล " เรียกได้ว่า
              เป็นจุดที่มีดงดอกไม้ทะเลอันหนาแน่น สมบูรณ์ ระดับต้นๆ ของท้องทะเลไทย วันนี้เราจะออก
              ไปดำน้ำกัน 4 เกาะ คือ  เกาะลังกาจิว  เกาะละวะ  เกาะหลักแรด  เกาะมัตตรา
12.30 น. 
รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ หรือบนเกาะมัตตรา , มื้อที่ 5
13.30 น. 
ดำน้ำกันต่อ
16.00 น. 
เดินทางกลับถึง อช.หมู่เกาะชุมพร เดินชมป่าชายเลนตามอัธยาศัย .. อาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้า
16.30 น.  เดินทางกลับกรุงเทพฯ
23.00 น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯ  โดยสวัสดิภาพ ...  
 

อัตราค่าบริการ

จำนวนผู้เดินทาง

ราคา / ท่าน 

12 3,250
11 3,400
10 3,400
9 3,600
8 3,900
7 4,300

เด็กอายุ 4 -10 ขวบ ราคาลดลงจากปกติ 500 บาท ครับ

หมายเหตุ
*** ผู้เดินทาง 11-12 ท่าน จะเปลี่ยนขนาดเรือท่องเที่ยวทั้ง 2 จุด  เป็นเรือขนาด 20 ที่นั่งนะครับ *** 
*** เปลี่ยนที่พัก เป็นพักที่หาดทุ่งวัวแล่น  คิดเพิ่ม  300  บาท/ท่าน นะครับ *** 

อัตรานี้รวม  
   + ค่ารถตู้ปรับอากาศ D4D 9 ที่นั่ง หรือ 12 ที่นั่ง
   + ค่าห้องพักปรับอากาศ 1 คืน ( พักเดี่ยวคิดเพิ่ม 700 บาท )
      พัก ปากน้ำหลังสวน 1  คืน  99 เบย์รีสอร์ท
   + ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ ( 5 มื้อ )
   + ค่านำเที่ยวในเขื่อนรัชชประภาทั้งหมด
   + ค่าดำน้ำตื้น พร้อมชูชีพ และอุปกรณ์ดำน้ำ  
   + ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานแห่งชาติ              
   + ค่าสตาฟท์นำทาง และไกด์ท้องถิ่น บริการท่านตลอดการเดินทาง   
   + ค่าประกันการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุ 500,000 บาท


อัตรานี้ไม่รวม            
   - ค่าอาหาร - เครื่องดื่มนอกเหนือจากมื้ออาหารที่ระบุ
 
ProgramTour By OnToTour.Com

แพคเกจทัวร์ล่องแก่งลำน้ำเข็ก จ.พิษณุโลก ( มิถุนายน - ตุลาคม ) article
OnToTour 'Profile ... ปกรณ์ ออนทูทัวร์
เรื่องเล่าจากประสบการณ์คนทำทัวร์ By Ontotour.Com article
กุ้ยหลินเมืองไทย + ดำน้ำหมู่เกาะชุมพร 3 วัน 2 คืน By Ontotour.Com article
Ontotour Licence 12 / 1192 .. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
รถตู้ที่เราเลือกใช้ในการออกทริป ... COMMUTER D4D COMMONRAIL
บริษัททัวร์ ออนทูทัวร์ ... เตรียมของขึ้นรถตู้เวลาออกทริป
ทัวร์น้ำตกทีลอซู อ.อุ้มผาง จ.ตาก By Ontotour.Com ... ปี 2552
ทัวร์น้ำตกทีลอซู อ.อุ้มผาง จ.ตาก By Ontotour.Com ... ปี 2553
ทัวร์วงกลมแม่ฮ่องสอน - ปางอุ๋ง - ปาย By Ontotour.Com ปี 2553
ทัวร์ เขาค้อ ภูทับเบิก ทุ่งแสลงหลวง ภูหินร่องกล้า ล่องแก่งลำน้ำเข็ก
แพคเกจทัวร์โรยตัวน้ำตกธารรัตนา
ทีลอซูหน้าฝน 3 วัน 2 คืน ทริปเดินเท้าเข้าน้ำตก 4,100 - 4,500 บาท/ท่าน article
ทีลอซูหน้าหนาว หน้าร้อน 3 วัน 2 คืน 4,100 - 4,500 บาท/ท่าน
ทีลอซูหน้าหนาว หน้าร้อน 2 วัน 1 คืน 3,000 บาท
ปาย ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่
เพื่อนบ้านของเรา
วิธีการชำระเงิน
ภาพการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ไดกิ้น ... สำหรับออฟฟิศใหม่ ปี 2554Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ออนทูทัวร์

ทัวร์สิงคโปร์ [ที่พักติดหาดปากน้ำหลังสวน : 99bayresort]

ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH